சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.48 அதிகரிப்பு: சவரன் ரூ.35,784-க்கு விற்பனை

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.48 அதிகரித்து சவரன் ரூ.35,784-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.6 உயர்ந்து ரூ.4,473 விற்பனையாகிறது. சென்னையில் சில்லறை வர்க்கத்தில் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் ரூ.65.30-க்கு விற்கப்படுகிறது.